Rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Semestr I                                                                                                                 Rok szkolny 2015/2016

 

          Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W I semestrze roku szkolnego 2015/ 2016 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

W I semestrze Samorząd  Uczniowski zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez i akcji:

 

Wrzesień

 • Przygotowanie planu pracy, wybór sekcji.
 • Przygotowanie dekoracji na rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Dzień Chłopaka – składanie życzeń, wręczenie słodkich upominków.

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej

- przygotowanie uroczystej  akademii,

-  wręczenie upominków i kwiatów,

-przygotowanie poczęstunku

 • Pasowanie na ucznia

- poczet sztandarowy

- przygotowanie upominków dla pierwszaków

*  Zorganizowanie akcji bicia rekordu guinessa w resuscytacji krążeniowo  –  oddechowej

 

Listopad

 • Daj się wkręcić – włączenie się do gminnej akcji zbierania  nakrętek na rzecz Łukasza Krowiaka

- koordynacja zbiórki

- ważenie nakrętek

- udział opiekuna i przedstawicieli SU w gminnym podsumowaniu w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim ( naszej szkole udało się zebrać 172 kg)

 • Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia

- konkurs plastyczny

- konkursy i zabawy z misiem w roli głównej

- przygotowanie słodkiego poczęstunku

- przeprowadzenie akcji wśród gimnazjalistów: pluszowy miś = zwolnienie z odpytywania

 • Góra Grosza koordynacja akcji, przeliczenie zebranych pieniędzy

W tym roku udało nam się zebrać 367 zł 

 • Zorganizowanie koncertu: Zaduszki muzyczne

 

Grudzień

 • Szlachetna Paczka

 – koordynowanie akcją,

- pakowanie prezentów,

-dostarczenie paczek do magazynu


* Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- rozdawanie prezentów najmłodszym

- przygotowanie słodkich upominków

- przeprowadzenie akcji czapka mikołaja = zwolnienie z odpytywania


Styczeń


WOŚP

- organizacja działań sztabu

- zorganizowanie XXIV finału

Zebraliśmy 25 890, 35zł

 

Uczniowie chętnie angażowali się w prace. Przewodnicząca SU Natalia Rosłanowska  czuwała nad akcją : Szczęśliwy  numerek, a opiekun na bieżąco uaktualniał stronę internetową.  

 

Wnioski:  

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy.
 • Rozbudzenie w uczniach ich kreatywności i zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami.
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności uczniów, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.