Numer rachunku Rady Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

04 8895 0006 3000 0000 2916 0101