Organizacja roku szkolnego

  

   

2.09.2019r. - rozpoczęcie roku szkolnego

1.11.2019r. Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

14 .10/ 2019r. Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2019r. Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

23.12.2019r. - 31.12.2019r. - zimowa przerwa świąteczna

1.01.2020r - Nowy Rok

10.02.- 23.02.2020r. - ferie zimowe

09.04.- 14. 04. 2020r. - wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2020r. - Święto Pracy - dzień ustawowo wolny

3.05.2020 r.- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny

11.06. 2020r. - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

26.06.2020r. - zakończenie roku szkolnego

 

 SPRAWDZIAN  

21.04. 2020r. sprawdzian z języka polskiego

22.04. 2020r. sprawdzian z matematyki

23.04. 2020r.  sprawdzian z języka obcego

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

 31 października 2019r.

2, 3 stycznia  2020r.

12 czerwca 2020r. 

 

Dodatkowe dni wolne zostały zatwierdzone przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.