Harmonogram zajęć psychologa

Godzina Poniedziałek Wtorek
10.40 - 11.25

Psycholog do

dyspozycji nauczycieli

( sprawy bieżące)

 
11.35 - 12.20

Psycholog do

dyspozycji nauczycieli

( sprawy bieżące)

 
12.40- 13.25 Zajęcia indywidualne  
13.30- 14.15 Zajęcia indywidulane  
14.15-15.00 Zajęcia indywidualne  
15.00 - 16.00

Psycholog do dyspozycji rodziców

( konsultacje indywidualne)

Od 15.45

Psycholog do dyspozycji rodziców

( konsultacje indywidualne)

16.00 - 17.00

Psycholog do dyspozycji rodziców

( konsultacje indywidualne)

Psycholog do dyspozycji rodziców

( konsultacje indywidualne)