Sprawozdanie z działalności w I semestrze.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  W I  SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

     

 

  Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

Przedstawiciele  S.U spotykali się regularnie na zebraniach  w celu omówienia bieżących spraw i wytyczenia planu działań na następny miesiąc. 

Na  pierwszym spotkaniu dokonano prezentacji nowych członków samorządu wyłonionych w wyborach samorządowych, przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz zostały powołane sekcje i dokonano omówienia programu pracy w nowym roku szkolnym.

 

W I semestrze SU zorganizował bądź był współorganizatorem imprez i uroczystości:

 

 

WRZESIEŃ

 

*Dzień Chłopaka

- zorganizowanie dyskoteki integracyjnej

- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

 

 

PAŹDZIERNIK

 

* Dzień Edukacji Narodowej

- zorganizowanie uroczystej akademii

- przygotowanie programu artystycznego

- wręczenie nauczycielom kwiatów

- przygotowanie gazetki

 

*Pasowanie na ucznia

- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków

- udział w akademii (powitanie pierwszaków, poczet sztandarowy)

 

 

LISTOPAD

 

*Góra grosza

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji

 

 

GRUDZIEŃ

 

*Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- przygotowanie przedstawienia mikołajkowego

- wręczenie uczniom słodyczy

* Szlachetna Paczka

- koordynacja akcji

- przygotowanie prezentów

 

STYCZEŃ

- organizacja działań sztabu oraz  XXI finału WOŚP

     

        Samorząd Uczniowski prowadził także sklepik uczniowski oraz mini kawiarenkę,

 prowadzona była także akcja „Szczęśliwy numerek”.

Opiekun  Samorządu Uczniowskiego systematycznie  uaktualnił szkolną stronę internetową.    

Samorząd Uczniowski spotykał się regularnie, a wszyscy uczniowie chętnie włączali się w jego pracę.                                                                                         

 

                                                

                                                                     Opiekun Samorządu Uczniowskiego