Bezpieczny internet.

  RODZICE!

 

Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów - tych "właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych a nawet przestępczych.

Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy użytkownik Internetu bez wyjątku. W największym niebezpieczeństwie są dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane.

Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego użycia może przynieść odwrotne do zamierzonych skutków. Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z Siecią jest edukacja. Stąd też wynika ważna i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami również w zakresie korzystania z Internetu.

Z myślą o ułatwieniu rodzicom sprostania temu zadaniu w ramach kampanii Dziecko w Sieci  autorzy polecanej  strony internetowej przygotowali:

  • porady dla rodziców;
  • informacje o sposobie postępowania w przypadku zetknięcia się lub podejrzenia zetknięcia się dziecka z zagrożeniem w Sieci (dział: "Jak interweniować?");
  • materiały multimedialne oraz materiały do wydrukowania;
  • wybór najważniejszych adresów stron internetowych poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie (dział: linki);

  

Źródło : www.dzieckowsieci.pl

Link do strony : http://dzieckowsieci.fdn.pl/