Opłaty

Opłata za Komitet Rodzicielski wynosi 40 złotych rocznie. Całość wpłat jest do

 

dyspozycji klasy.Wpłaty zbierają trójki klasowe.