Gimnazjum

1. Wybrane utwory z klasyki światowej:

 

Biblia (fragmenty);
mitologia (wybór);
Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty);
Sofokles - Antygona;
Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
William Shakespeare – Romeo i Julia;
Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty);
Karol Dickens - Opowieść wigilijna lub Dawid Copperfielf (fragmenty);
Antoni Czechow - wybrana nowela;
Antoine de Saint Exupéry - Mały Książę lub Nocny lot;
Ernest Hemingway - wybrane opowiadanie.

 

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:

 

Bogurodzica;
Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny;
wybór poezji barokowej;
Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr;
Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty);
Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty);
Aleksander Fredro - Zemsta;
Henryk Sienkiewicz - wybrana nowela;
Bolesław Prus - wybrana nowela;
Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.

 

3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku - w tym utwory:

 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego.

 

4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).

 

5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

 

6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży (np. Małgorzaty

 

Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej).

 

7. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.

 

8. Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec; Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty).

 

9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne i reklamowe.

 

10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden w każdej klasie).

 

11. Inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).


Lektura przykładowa:

Biblia (Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa);
Antoni Czechow - Śmierć urzędnika;
Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze;
Arkady Fiedler – Dywizjon 303;
Melchior Wańkowicz – Ziele na kraterze;
Jan Kochanowski – pieśń: Czego chcesz od nas, Panie...;
Adam Mickiewicz – Ballady i romanse;
Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy;
Bolesław Prus - Kamizelka;
Zofia Kossak–Szczucka - Bursztyny;
Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego.

Powieści dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej.
Paweł Zuchniewicz – Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża;
Karolina Lanckorońska – Wspomnienia wojenne.

Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura przykładowa”.