Rok szkolny 2009/2010

 

W pierwszym semestrze odbyło się osiem  spotkań z wolontariuszami, na których zapoznano nowych członków z ideą wolontariatu oraz przypomniano o najważniejszych cechach wolontariusza takich jak: bezinteresowność, obowiązkowość, odpowiedzialność itp. Omówiono też plan działań na bieżący rok szkolny. W tym roku 35 uczniów zadeklarowało chęć bezinteresownego pomagania wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują.


Klasa IIa – 6 uczniów
Klasa IIb – 10 uczniów
Klasa IIIa – 6 uczniów
Klasa IIIb – 13 uczniów

 

 

Wolontariusze w I semestrze:


1. Pozyskiwali fundusze na cele charytatywne w następujących akcjach:

  • od września do listopada systematycznie piekli ciasto i sprzedawali na przerwach,
  • zorganizowali po raz drugi kiermasz misyjny przy kościele w Brynicy, a jego kontynuację mogliśmy obserwować na terenie szkoły; sprzedawali kalendarze misyjne i drobiazgi przywiezione przez ojców misjonarzy z Boliwii,
  • włączyli się w organizację kiermaszu świątecznego w szkole; sprzedawali kartki świąteczne wykonane przez siebie, pierniki i ciasto, które piekli sami bądź przy pomocy rodziców, kawę i herbatę.

 

 

2. W ramach realizacji Programu edukacyjnego dla Dzieci w Burkina Faso i Malawi przekazali po raz czwarty kwotę 250 zł na konto fundacji, by umożliwić kształcenie Dominique Ouedrago.

3. W listopadzie 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu przyjaciół misji na Górze św. Anny, które prowadzili ojcowie franciszkanie – inicjatorzy powyższego programu. Wolontariusze dowiedzieli się w jakich warunkach żyją dzieci w jednym z najbiedniejszych krajów świata – Burkina Faso oraz na jakich zasadach funkcjonuje tam oświata. Podczas tego spotkania przekazali 3 piłki dzieciom z Afryki.

 

Na zdjęciu ojciec Rafał – franciszkanin, misjonarz pracujący w Burkina Faso oraz uczennice naszej szkoły:

Katrin Koschny, Joanna Komainda , Anna Chłądzyńska i Paulina Siwiec

 

4. Aby uwrażliwić uczniów na biedę dzieci w Afryce uczniowie naszej szkoły obejrzeli film pt. „Złota piłka”, który ukazuje realia życia codziennego dzieci mieszkających w afrykańskich wioskach. Po projekcji większość uczniów złożyła w darze symboliczną złotówkę na zakup piłki dla dzieci uczęszczających do szkoły w Burkina Faso.

5. Wolontariusze zakupili słodycze, plastelinę oraz kredki i przygotowali 45 jednakowych paczek mikołajkowych, które przesłali dzieciom do przedszkola we Lwowie na Ukrainie. Paczki udało nam się wysłać już trzeci rok z kolei.

 

 

 

6. W ramach tygodnia Wolontariatu:

  • Przeprowadzono w klasach III gimnazjalnych lekcję na temat wolontariatu hospicyjnego.
  • Wolontariusze klas II gimnazjalnych przygotowali ekspozycję zawierającą ideę wolontariatu oraz udokumentowane elementy działalności wolontariackiej, którą można oglądać na pierwszym piętrze naszej szkoły.
  • Uczniowie klas I gimnazjalnych spotkali się z opiekunem szkolnego Wolontariatu Gabrielą Kachel i zapoznali się z zasadami jego funkcjonowania na terenie szkoły. Po tym spotkaniu do Wolontariatu wpisało się kolejnych 19 uczniów.
  • Uczniowie klas III gimnazjalnych brali udział w szkoleniu z zakresu „Prawne aspekty działalności wolontariackiej” prowadzonego przez Koordynatora Regionalnego Centrum Wolontariatu Dorotę Piechowicz.

 

Działalność Wolontariatu w II semestrze:

  • Grupa wolontariuszy  w naszej szkole postanowiła przyjąć nazwę: Koło charytatywne „Pomocna Dłoń”. Od początku roku szkolnego uczniowie podawali różne propozycje i trudno było się zdecydować na jedną z nich.
  • Po trzęsieniu ziemi na Haiti zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy i kwotę 500 zł przekazaliśmy na rzecz ofiar tej tragedii. W związku z ta akcja otrzymaliśmy podziękowania od Ks. Prał. dr Arnolda Drechslera Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej.
  • Zorganizowaliśmy spotkanie z misjonarzem – ojcem Krystianem, koordynatorem Programu Edukacyjnego „Dać im nadzieję” wspomagającym dzieci w Burkina Faso. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas IV – VI. Mieliśmy okazję zobaczyć na filmie jak wygląda zwykły dzień dziecka w wieku szkolnym w Afryce, a ponadto  poszerzyliśmy naszą wiedzę geograficzną.