Rok szkolny 2010/2011

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący -  Dawid Polok

Z-ca przewodniczacego -  Monika Jacyniuk

Sekretarz -  Victoria Szewczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -  Katarzyna Wojnarowska

 

                                                         SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Sekcja  dyskotekowa          Sekcja dekoratorska                  Sekcja sportowa                                

 

* Łukasz Piegza                      *  Zuzanna Myśliwy                          * Paulina Siwiec                          

* Michael Wiesner                   *  Marta Krzyścin                             * Fabian Lisowski 

                                              * Katarzyna Henel

                                              * Weronika Panek 

 

 

 

 

 

                                    

                                      A oto przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  W I  SEMESTRZE

     

 

         Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

W trakcie roku szkolnego przedstawiciele  S.U spotykali się regularnie na zebraniach  w celu omówienia bieżących spraw i wytyczenia planu działań na następny miesiąc. 

Na  pierwszym spotkaniu dokonano prezentacji nowych członków samorządu wyłonionych w wyborach samorządowych, przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz zostały powołane sekcje i dokonano omówienia programu pracy w nowym roku szkolnym.

 

W I semestrze SU zorganizował bądź był współorganizatorem imprez i uroczystości:

 

 

WRZESIEŃ

 

*Dzień Chłopaka

- zorganizowanie dyskoteki integracyjnej

- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

 

 

PAŹDZIERNIK

 

*Dzień Edukacji Narodowej

- zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie programu artystycznego

- wręczenie nauczycielom kwiatów

 - przeprowadzenie plebiscytu „ Sokratesy 2010"

- przygotowanie poczęstunku

- przygotowanie gazetki

 

*Pasowanie na ucznia

- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków

- udział w akademii (powitanie pierwszaków, poczet sztandarowy)

 

LISTOPAD

 

*Światowy Dzień Pluszowego Misia

- zorganizowanie konkursu plastycznego dla klas I - III -  „ Mój ukochany pluszowy miś"

- przygotowanie gazetek, dekoracji i wystawy z misiami w roli głównej

- prowadzenie imprezy w tym licznych zabaw

- przygotowanie słodkiego poczęstunku

- przeprowadzenie konkursu wiedzy „Co wiesz  o niedźwiedziach?"

- przygotowanie pamiątkowych dyplomów dla każdego uczestnika imprezy 

 

*Dzień Życzliwości

- wykonanie gazetki

 

*Góra grosza

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

*Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- wręczenie uczniom słodyczy

 

* Spotkanie opłatkowe

- ubranie choinki

- przygotowanie stołów

- przygotowanie poczęstunku

- obsługa imprezy

 

     

        Samorząd Uczniowski prowadził także sklepik uczniowski oraz mini kawiarenkę,

systematycznie prowadzona była także akcja „Szczęśliwy numerek".

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego powstała nowa strona internetowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, a do jej uaktualniana włączyli się nauczyciele szkoły i przedszkola.    

Samorząd Uczniowski spotykał się regularnie, a wszyscy uczniowie chętnie włączali się w jego pracę. Na szczególne  wyróżnienie zasługują: Dawid Polok oraz Paulina Siwiec.

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE

                                    

                     W  II semestrze Samorząd Uczniowski organizował  bądź też był współorganizatorem szeregu imprez, które miały na celu zintegrować całą społeczność uczniowską. Należy tu wymienić:  

* Bal karnawałowy dla uczniów klas I - III

- oprawa muzyczna

- konkursy

* Dyskoteka dla gimnazjalistów

*  Dzień Kobiet

-wręczenie słodkich upominków

* Uroczyste otwarcie szkoły

- przygotowanie oprawy i  programu artystycznego,

- wystawienie pocztu sztandarowego,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej  o historii szkoły

- przygotowanie wystawy fotografii „ Szkoła przed i po remoncie"

*Ogólnopolski Dzień Szkoły  bez Przemocy połączony z olimpiadą zdrowia i Dniami Otwartymi Szkoły

- spotkanie z policjantami i Policusiem

- pokaz szkolenia psów w ramach programu prewencyjnego „ Psy nie muszą gryźć"

- pokaz gaszenia pożarów przez strażaków z OSP w Kup

- wyścigi rzędów na wesoło

- turniej piłki siatkowej dla gimnazjalistów o puchar dyrektora szkoły

- mecz piłki siatkowej ojcowie - synowie,

- dwa ognie matki - córki

- konkurs plastyczny dzieci - rodzice „ Moje zdrowie w moich rękach"

- sprzedaż kiełbasy z grilla, napojów, grochówki

* Szkolny Przegląd Młodych Talentów.

* Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2010/2011.

* Przeprowadzenie plebiscytu na najmilszego absolwenta i absolwentkę.

 

Samorząd spotykał się regularnie, a większość jego członków działała bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem.  Na szczególne wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim zasługują: Dawid Polok, Paulina Siwiec, Łukasz Piegza, Oliwia Kutera.

Z inicjatywy opiekuna samorządu  w marcu powstała prezentacja multimedialna o szkole oraz film : „Spacer po szkole".

Opiekun samorządu Katarzyna Wojnarowska  na bieżąco  uaktualniała szkolną stronę internetową.

Samorząd prowadził  sklepik uczniowski „ Flikuś" oraz czuwał nad akcją szczęśliwy numerek.

 

                                                                                            Opiekun S.U Katarzyna Wojnarowska