Rok szkolny 2009/2010

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca - Agnieszka Węgrzynowska
Zastępca przewodniczącej - Dawid Polok
Sekretarz - Paulina Mundrecka
Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Wojnarowska
Rzecznik Praw Ucznia - Katarzyna Gamrat

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W I SEMESTRZE

 

 


wrzesień

*Dzień Chłopaka

- zorganizowanie dyskoteki integracyjnej
- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

październik

*Dzień Edukacji Narodowej
- zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- przygotowanie programu artystycznego
- wręczenie nauczycielom kwiatów
- przygotowanie poczęstunku
*Pasowanie na ucznia
- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków
- udział w akademii

listopad

*Andrzejki
- zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla klas I – IV oraz gimnazjum
- przygotowanie dekoracji
- przygotowanie i prowadzenie imprezy „ Dzień wróżb andrzejkowych”
*Dzień Życzliwości
- przygotowanie apelu
- dekoracja szkoły
- konkurs dla klas I – VI na „Order życzliwości”
- konkurs dla gimnazjum na plakat,
- przeprowadzenie wyborów najżyczliwszych uczniów szkoły,
- przygotowanie dyplomów i nagród
*Góra grosza - zorganizowanie i przeprowadzenie akcji

grudzień

*Mikołajki
- przygotowanie korowodu św. Mikołaja
- wręczenie uczniom słodyczy
* Tydzień wolontariatu (Wspólnie ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunem)
- zorganizowanie zbiórki makulatury
- zbiórka darów dla przedszkola na Ukrainie
-organizacja szkolenia dla wolontariuszy ( szkolenie prowadził pracownik Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych)
- sprzedaż ciast
* Spotkanie opłatkowe
- ubranie choinki
- przygotowanie stołów oraz dekoracji
- przygotowanie poczęstunku
- obsługa imprezy
- kolędowanie
* Bal karnawałowy
- zorganizowanie balu dla klas I- IV
- przygotowanie konkursów
- dekoracja sali
- obsługa imprezy

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE


W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego w II semestrze odbyło się:
* Prowadzenie akcji szczęśliwy numerek,
*Zainicjowanie akcji „W imieniny miesiąca przerwa nie jest nużąca”
*Zorganizowanie Dnia Kobiet ( wręczenie słodkich upominków),
* Zorganizowanie „Dnia Szkoły bez przemocy” , a w ramach obchodów:
- eliminacje do Gminnego Przeglądu Młodych Talentów,
- spotkanie z policjantem dla klasy I i II,
- szkolenie z pierwszej pomocy dla klasy I i III,
* Zorganizowanie „Turnieju wiedzy o zdrowiu dla klas I – III”.
* Zainicjowanie zbiórki darów dla powodzian.
* Wykonanie gazetki „ Bezpieczeństwo w sieci”
* Przygotowanie gazetki upamiętniającej tragedię w Smoleńsku.
* Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2010/2011
* Zorganizowanie kiermaszu podręczników.
* Organizacja Gminnego Przeglądu Młodych Talentów.
* Prowadzenie sklepiku uczniowskiego oraz kawiarenki.
* Przeprowadzenie plebiscytu "Najmilszy absolwent"
* Zakup nagród na uroczystości szkolne.

Samorząd Uczniowski spotykał się regularnie, a wszyscy uczniowie chętnie włączali się w jego pracę.
Na wyróżnienie zasługują: Karolina Dobosz ( wspólnie z opiekunem uaktualnia szkolną stronę internetową), Aleksandra Pawłowicz, Sabina Patrzek, Żaneta Feliks, Paulina Mudrecka, Agnieszka Węgrzynowska, Anna Kulikowska, Agnieszka Junik.
Samorząd Uczniowski prowadzi także sklepik uczniowski oraz mini kawiarenkę.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Wojnarowska