Sprawozdanie z pracy I semestr

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Semestr I rok szkolny 2014/2015

 

 

W I semestrze SU zorganizował bądź był współorganizatorem imprez i uroczystości:

WRZESIEŃ

*Dzień Chłopaka

- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

* Akcja „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

- zorganizowanie w ramach akcji zbiórki żołędzi dla klas I - VI

 

PAŹDZIERNIK

* Dzień Edukacji Narodowej

- zorganizowanie uroczystej akademii

- przygotowanie programu artystycznego

- wręczenie nauczycielom kwiatów

- przygotowanie gazetki

- gala Oskarowa

*Pasowanie na ucznia

- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków

- udział w akademii (powitanie pierwszaków, poczet sztandarowy)

* Bijemy rekord w resuscytacji krążeniowo – oddechowej

- przygotowanie i przeprowadzenie akcji

 

LISTOPAD

*Udział w akcji Urzędu Marszałkowskiego „ Zbieraj baterie -  chroń środowisko

- przygotowanie gazetek informacyjnych, rozdanie ulotek,

- koordynowanie akcji

 

* Akcje w ramach Klubu Szkół  Unicef 

- Włączenie się do akcji „ Wszystkie Kolory Świata”

 

*Góra grosza

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji

 

GRUDZIEŃ

* Szlachetna paczka

-przygotowanie i przeprowadzenie akcji

*Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- wręczenie uczniom słodyczy

 

STYCZEŃ

- organizacja działań sztabu oraz XXIII finału WOŚP

 

 

Samorząd Uczniowski prowadził także sklepik uczniowski. Systematycznie prowadzona była także akcja „Szczęśliwy numerek”.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego systematycznie uaktualniał szkolną stronę internetową.