Sprawozdanie z pracy II semestr

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017     

 

        Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

 

Luty

 

* Bal karnawałowy

- przygotowanie i prowadzenie balu karnawałowego dla klas I – III

 

Marzec

 

* Obchody Dnia Kobiet

- wręczenie paniom słodkich upominków

 

* Przystąpienie do akcji UNICEF: Po  pierwsze dziecko

 

Maj

 

* Daj się wkręcić

- koordynacja akcji zbierania nakrętek

* przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej akcji pozyskiwania funduszy „ Fani Mani”

 

Czerwiec

 

* Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji : Bezpieczne wakacje

* Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

* Przeprowadzenie plebiscytu: Najmilszy, najmilsza”

 

Ponadto Samorząd Uczniowski:

- czuwał nad akcją „ Szczęśliwy numerek”

Opiekun Samorządu Uczniowskiego systematycznie uaktualniał szkolną stronę  internetową.