Kółko muzyczne klas I - III

Kółko muzyczne w ramach Szkolnej Akademii Artystycznej prowadzi pani Katarzyna Wojnarowska.

Program koła jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3. Realizowany jest  w formie spotkań – 1godzina tygodniowo.
Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość i pobudza wyobraźnię. Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, taniec,  wspólne muzykowanie, naukę gry na dzwonkach chromatycznych, przygotowywanie występów artystycznych. Poza tym jest to doskonała forma kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Głównymi celami tego programu jest:
1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:
1) rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,
2) rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
3) rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej,
4) rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania,
5) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
2. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne.
3. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Z celów ogólnych wynikają cele szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy:
- rozbudzanie zainteresowań muzyką, wspólnym śpiewaniem,
- integracja grupy, nauka kompromisu, podejmowania wspólnych decyzji (podczas doboru repertuaru),
- poznanie technik śpiewania,
-kształcenie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji,
- kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz wrażliwości intonacyjno - emisyjnej,
- rozbudzanie świadomości własnego głosu,
- kształcenie umiejętności śpiewu indywidualnego,
- zwrócenie uwagi na estetykę wykonania piosenki,
- kształcenie umiejętności układania własnych tekstów do znanej melodii,
- umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej,
- wpajanie nawyku czynnego uczestnictwa w kulturze,
- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania
czasu wolnego,
- przełamanie zahamowań, kompleksów (funkcja terapeutyczna),
-kształtowanie pozytywnego obrazu ucznia,
- panowanie nad stresem związanym z prezentacją na scenie,
- nauka szlachetnej rywalizacji
- umiejętność doboru repertuaru,
- dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych
przeżyć związanych z występami,
- przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska

Formy aktywności muzycznej:
- śpiew,
- gra na instrumentach perkusyjnych,
- gra na dzwonkach chromatycznych,
- przyswajanie podstawowych wiadomości muzycznych,
- percepcja muzyki.

- taniec

Występ w czasie pikniku rodzinnego

W czasie pikniku rodzinnego uczennice klasy I uczęszczające na zajęcia kółka muzycznego zaśpiewały piosenkę Danuty Rinn: Kto ma tyle wdzięku co ja oraz zatańczyły wraz z koleżankami z II i III klasy  układ choreograficzny do piosenki Chocolate.

Edukacja przez ruch

W czasie jednych z  zajęć uczniowie  wykonywali do muzyki  pracę plastyczną " Zimowe drzewo" oraz "Wiosenna łąka".

Jasełka

Uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka muzycznego przygotowywali  występ z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W czasie Jasełek grali na instrumentach , śpiewali i tańczyli.

Tango

W ramach kółka muzycznego uczniowie poznają tańce innych narodów. Tym razem nauczyli się tańczyć tango.

Na zdjęciach występ podczas finału WOŚP.