Dla rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę

Drodzy Rodzice!

       Jeżeli wyjeżdżacie Państwo oboje zagranicę i pozostawiacie dziecko (dzieci) pod opieką innych osób, to…

 

… pamiętajcie o tym, aby:

                                                                                         

Þ   dziecko było stale pod opieką osoby dorosłej (starsze, niepełnoletnie rodzeństwo, nie może dać dziecku wystarczającego oparcia i poczucia bezpieczeństwa);

Þ przekazać opiekunom pisemnie pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem ( umożliwi im to
i ułatwi, działania wymagające zgody prawnych opiekunów, np. badania pedagogiczne lub psychologiczne, uczestniczenia w niektórych zajęciach szkolnych, wycieczkach, itp.);

Þpodtrzymywać kontakty z dzieckiem drogą telefoniczną, internetową, listowną ( wszystkie wieści od Was, wyrazy pamięci, miłości i tęsknoty, pomogą dziecku przetrwać ten trudny dla niego czas);

Þ dotrzymywać danych dziecku obietnic ( aby mogło Wam ufać i spokojnie Was oczekiwać, bez obaw o kolejne rozczarowania)

Rodzicu! Pomyśl także o konsekwencjach emocjonalnych, jakie niesie ze sobą rozstanie z dzieckiem. Im mniejsze dziecko i im dłuższe rozstanie, tym będą one dotkliwsze i mogą przyjąć postać

m.in.

 

                        · nadpobudliwości psychoruchowej;

                        · trudności szkolnych;

                        · fobii i lęków;

                        · zaburzeń zachowania, agresji, itp.