Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I semestrze

  Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

W trakcie roku szkolnego przedstawiciele  S.U spotykali się regularnie na zebraniach  w celu omówienia bieżących spraw i wytyczenia planu działań na następny miesiąc. 

Na  pierwszym spotkaniu dokonano prezentacji nowych członków samorządu wyłonionych w wyborach samorządowych, przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz zostały powołane sekcje i dokonano omówienia programu pracy w nowym roku szkolnym.

 

W I semestrze SU zorganizował bądź był współorganizatorem imprez i uroczystości:

 

 

WRZESIEŃ

 

*Dzień Chłopaka

- zorganizowanie dyskoteki integracyjnej

- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

 

* Spotkanie z policjantem

- zorganizowanie spotkania z policjantem dla uczniów klas I – III
 

 

PAŹDZIERNIK

 

*Dzień Edukacji Narodowej

- zorganizowanie apelu  z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- wręczenie nauczycielom kwiatów

- przygotowanie poczęstunku

 

*Pasowanie na ucznia

- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków

- udział w akademii (powitanie pierwszaków)

 

*Wręczenie tytułów „Dobrzeński Talent”

-  przygotowanie programu artystycznego

 

GRUDZIEŃ

 

*Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- wręczenie uczniom słodyczy

 

* Szlachetna paczka

- koordynacja akcji

- przygotowanie paczki

 

STYCZEŃ

 

*WOŚP

- organizacja działań sztabu oraz XXII finału

 

     

        Samorząd Uczniowski prowadził także sklepik uczniowski oraz mini kawiarenkę,systematycznie prowadzona była także akcja „Szczęśliwy numerek”.

Opiekun SU  uaktualniał stronę internetową szkoły.   Samorząd Uczniowski spotykał się regularnie, a wszyscy uczniowie chętnie włączali się w jego pracę. Na szczególne  wyróżnienie zasługuje Wiktoria Panek.

                                                                                        

 

                                                

                                                                                                    Opiekun Samorządu Uczniowskiego