Sprawozdanie z działalności w II semestrze

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013     

 

        Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować.

 

Luty

 

* Walentynki

- wręczenie słodkich upominków,

- przygotowanie gazetki okolicznościowej,

 

* Bal karnawałowy

- przygotowanie i prowadzenie balu karnawałowego dla klas I – III

 

Marzec

 

* Obchody Dnia Kobiet

- wręczenie paniom słodkich upominków

 

* Przystąpienie do akcji UNICEF: Dzień Zmian

 

Maj

 

* Festiwal Nauki

- włączenie się w organizację imprezy

-  obsługa imprezy

* Segreguj.pl

- koordynacja akcji zbierania surowców wtórnych

 

Czerwiec

* Dzień Dziecka - Dzień Zmian

- pomoc w organizacji imprezy

- obsługa imprezy

 

* Szkolny Przegląd Młodych Talentów

- przygotowanie i obsługa imprezy

* Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji : Bezpieczne wakacje

* Kiermasz podręczników

* Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013

* Przeprowadzenie plebiscytu: Najmilszy, najmilsza”

 

Ponadto Samorząd Uczniowski:

- czuwał nad akcją „ Szczęśliwy numerek”

- prowadził sklepik uczniowski i mini kawiarenkę

Opiekun Samorządu Uczniowskiego systematycznie uaktualniał szkolną stronę  internetową.