Mleko w szkole.

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego  do programu „Szklanka mleka”, „Doskonałe Mleko w Szkole", którego zadaniem jest propagowanie spożycia mleka wśród dzieci w szkole oraz utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Akcja rozpoczęła się u nas z początkiem października 2009r.

W tym roku szkolnym uczniowie otrzymują mleko trzy razy w tygodniu  z wyłączeniem dni świątecznych, ferii, wakacji i innych dni, w których nie odbywają się zajęcia.

Program „Doskonałe Mleko w Szkole"wspierany jest przez Fundację„Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia".

Fundacja "Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia" istnieje od 2000 roku, jej założycielami i członkami są naukowcy i specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Matki i Dziecka oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zasadniczymi celami Fundacji jest promocja oraz utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych, poprzez włączanie świeżego mleka do diety dzieci i młodzieży szkolnej.  

Program „Doskonałe Mleko w Szkole" to część administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego programu „Szklanka mleka", opartego na dofinansowaniu krajowym oraz unijnym. W ramach Programu, do szkół trafia wyłącznie mleko świeże pasteryzowane. Ten rodzaj mleka, jako produkt nisko przetworzony, jest najbardziej odpowiedni dla dzieci w wieku szkolnym. Mleko takie zachowuje swoje wartościowe składniki odżywcze, takie jak: białko, witaminy i składniki mineralne np. wapń. Każda porcja jest opatrzona znakiem jakości „Doskonałe Mleko", który potwierdza stosowanie przez producentów najlepszych praktyk produkcyjnych i higienicznych.