Rok szkolny 2011/2012

                           PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : KATARZYNA HENEL

 

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: PAULINA DŁUGOSZ

 

 

 

SKARBNIK: WERONIKA PANEK

 

 

 

SEKRETARZ: ALEKSANDRA JASIŃSKA

 

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: P. KATARZYNA WOJNAROWSKA

 

 

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Julia Wojnarowska, Oliwia Gusta, Wiktoria Skrzypiec, Kacper Filipowicz, Monika Polanowska, Patryk Pyka, Natalia Rosłanowska, Nikodem Kądziołka, Oskar Solecki, Dagmara Sajdak, Nikodem Lisowski, Igor Dąbrowski, Zuzanna Myśliwa, Marcelina Karasek, Mateusz Krystończyk, Natan  Krystończyk, Grzegorz Bielak, Adam Wojnarowski, Artur Pyrek, Kamil Lazar, Jesica Czorniczek, Aleksandra Cieślak, Przemysław Wantuch, Monika Jacyniuk, Karolina Bryksa, Kinga Tokarz, Devid Kachel, Florian Kokot, Victoria Szewczyk 

 

 

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

DYSKOTEKOWA: Przemek Wantuch, Florian Kokot

SPORTOWA: Grzegorz Bielak, Natan Krystończyk, Jesica Czorniczek,

DEKORACYJNA : Monika Jacyniuk, Karolina Bryksa, Kinga Tokarz, Dagmara Sajdak, Victoria  Szewczyk  

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012     

 

        Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować.

 

Luty

 

* Walentynki

- przygotowanie uroczystego apelu oraz „Randki w ciemno”,

- wręczenie słodkich upominków,

- poczta walentynkowa,

- przygotowanie gazetki okolicznościowej,

- dekoracja szkoły,

- organizacja i prowadzenie dyskoteki  walentynkowej,

* Bal karnawałowy

- przygotowanie i prowadzenie balu karnawałowego dla klas I – III

* Akcja w ramach Klubu szkół UNICEF

- koordynowanie akcji Wszystkie Kolory Świata

- przygotowanie kiermaszu lalek

 

Marzec

 

* Obchody Dnia Kobiet

- przygotowanie gazetki okolicznościowej

- wręczenie paniom słodkich upominków

* Regulamin szkoły

- zatwierdzenie nowego regulaminu szkoły

* Przystąpienie do akcji UNICEF: Baw się i bądź bezpieczny

- zorganizowanie spotkania z policjantem, pielęgniarką i strażakami.

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I - III

 

Maj

 

* Festiwal nauki

- włączenie się w organizację imprezy

-  obsługa imprezy

- przygotowanie zajęć dla klas 0 – III ( zajęcia plastyczne, doświadczenia chemiczne)

 

Czerwiec

 

*Dzień Dziecka i Dzień Szkoły bez Przemocy

Przygotowanie olimpiady zdrowia:

- spotkanie z pielęgniarką,

- happening „ Chcemy żyć zdrowo i bezpiecznie”

- antyreklamy i scenki o zdrowiu

- Mini euro 2012

- wyścigi rzędów na wesoło

* Szkolny Przegląd Młodych Talentów

- przygotowanie i obsługa imprezy

* Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji : Bezpieczne wakacje

* Kiermasz podręczników

* Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013

* Przeprowadzenie plebiscytu: Najmilszy, najmilsza”

* Dyskoteka pożegnalna.

 

Ponadto Samorząd Uczniowski:

- czuwał nad akcją „ Szczęśliwy numerek”

- prowadził sklepik uczniowski i mini kawiarenkę

Opiekun Samorządu Uczniowskiego systematycznie uaktualniał szkolną stronę  internetową.

 

 

 W I  SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012    

 

  Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

Przedstawiciele  S.U spotykali się regularnie na zebraniach  w celu omówienia bieżących spraw i wytyczenia planu działań na następny miesiąc. 

Na  pierwszym spotkaniu dokonano prezentacji nowych członków samorządu wyłonionych w wyborach samorządowych, przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz zostały powołane sekcje i dokonano omówienia programu pracy w nowym roku szkolnym.

 

W I semestrze SU zorganizował bądź był współorganizatorem imprez i uroczystości:

 

 

WRZESIEŃ

 

*Dzień Chłopaka

- zorganizowanie dyskoteki integracyjnej

- złożenie chłopakom życzeń, wręczenie słodyczy i drobnych upominków

 

 

PAŹDZIERNIK

 

*Odsłonięcie tablicy „ Szkoła Odkrywców Talentów”  i Dzień Edukacji Narodowej

- zorganizowanie uroczystej akademii

- przygotowanie programu artystycznego

- wręczenie nauczycielom kwiatów

- przygotowanie gazetki

 

*Pasowanie na ucznia

- przygotowanie uczniom klasy I drobnych upominków

- udział w akademii (powitanie pierwszaków, poczet sztandarowy)

 

LISTOPAD 

 

*Światowy Dzień Pluszowego Misia

- przygotowanie gazetek, dekoracji i wystawy z misiami w roli głównej

- prowadzenie imprezy w tym licznych zabaw i dyskoteki

- przygotowanie słodkiego poczęstunku oraz nagród za udział w konkursach

- przeprowadzenie konkursu wiedzy „Co wiesz  o niedźwiedziach?”

- przygotowanie pamiątkowych dyplomów dla każdego uczestnika imprezy

 

* Przystąpienie do Klubu Szkół Unicef 

* Włączenie się do akcji „ Wszystkie Kolory Świata”

 

*Dzień Życzliwości

- wykonanie gazetki

- wręczenie uczniom uśmiechniętych buziek i słodkich upominków

 

*Góra grosza

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji

 

* Andrzejki

- wykonanie gazetki okolicznościowej

- przygotowanie Dnia wróżb andrzejkowych

 - zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej

 

 

GRUDZIEŃ

 

*Mikołajki

- przygotowanie korowodu św. Mikołaja

- wręczenie uczniom słodyczy

 

STYCZEŃ

- organizacja działań sztabu oraz  XX finału WOŚP

- zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla gimnazjum

 

     

        Samorząd Uczniowski prowadził także sklepik uczniowski oraz mini kawiarenkę,

systematycznie prowadzona była także akcja „Szczęśliwy numerek”.

Opiekun  Samorządu Uczniowskiego systematycznie  uaktualnił szkolną stronę internetową.    

Samorząd Uczniowski spotykał się regularnie, a wszyscy uczniowie chętnie włączali się w jego pracę.                                                                                         

 

                                                

                                                                                               Opiekun Samorządu Uczniowskiego