Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O nas
 3. O NAS

O NAS

Nasza szkoła  jest placówką składającą się z 12 oddziałów.

Uczniowie naszej szkoły to w większości osoby dojeżdżające z ościennych miejscowości: Ładzy, Kaniowa, Brynicy, Murowa,Radomierowic, Pokoju, Dobrzenia Wielkiego oraz Zagwiździa. 

Tak duże zainteresowanie jest spowodowane naszymi mocnymi stronami wśród których należy wymienić:

 • dobry poziom kształcenia,
 • odkrywanie i rozwijanie talentów i zainteresowań (koła muzyczno - taneczne, kółko plastyczne, kółko gitarowe, SKS, LUKS -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy),
 • równość szans,
 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie znajomości języków obcych,
 • integrowanie wychowawczych oddziaływań rodziny i szkoły
 • dobra atmosfera i pozytywne relacje interpersonalne,
 • zintegrowane, niezbyt liczne zespoły klasowe,
 • kreowanie demokracji, wpajanie tolerancji,
 • pielęgnowanie tradycji,
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
 • prowadzenie programów profilaktycznych,
 • pomoc pedagoga i logopedy,
 • bogate kalendarium imprez i uroczystości szkolnych,
 • sprawnie działający Samorząd Uczniowski.

  Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych oraz  konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

 

 

Realizujemy ogólnopolski program "Szkoła bez przemocy", "Trzymaj formę" , "Ratujemy i uczymy ratować", "5 porcji warzyw owoców i soku"  oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF.

W naszej szkole mieści się 10 klasopracowni oraz pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, świetlica, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga i psychologa,  gabinet logopedyczny, sala zabaw,plac zabaw.

 

 

       

                     Sala zabaw                                                                           Plac zabaw

 

 

Każda pracownia wyposażona jest w kolorowe ławki oraz sprzęt audio - video. 

5 pracowni  posiada tablice multimedialne, a w pozostałych znajdują się nowoczesne projektory multimedialne. Większość klas posiada stanowiska komputerowe. Od trzech lat wszystkie klasy nauczania zintegrowanego pracują w oparciu o elektroniczne podręczniki tzw. multibooki .Natomiast od roku szkolnego 2012/2013 elektroniczne książki wprowadzane są na niektórych lekcjach w klasach IV - VI i gimnazjum.

 

        

                                                Klasy kształcenia zintegrowanego

 

       

    sala nr 5 - pracownia bilogiczna                                         sala nr 15 - pracownia multimedialna

 

 

Na przestronnych, jasnych i ukwieconych korytarzach nasi uczniowie odpoczywają i spędzają przerwy. W tym czasie mogą zrobić również drobne zakupy w sklepiku uczniowskim " Flikuś" i skorzystać z mini kawiarenki.

 

       

                    Sklepik uczniowski                                                          górny hol

 

 

Mamy nowoczesny nowoczesny gabinet terapeutyczny.

 

                                                    sala nr 28 - pracownia językowa

 

 

Lekcje chemii i fizyki odbywają się w odpowiednio przystosowanej do prowadzenia doświadczeń pracowni, co umożliwia uczniom lepsze zrozumienie przekazywanych informacji.
Pracownia historyczna jest jednocześnie izbą regionalną, w której znajdują się eksponaty zgromadzone przez naszych uczniów.

 

                                                         sala nr 31 - izba regionalna

 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.

Spotykają się na kółkach: plastycznym, muzycznym, gitarowym,  matematycznym, języka angielskiego i niemieckiego.Chętnie uczestniczą w pracach kółka informatycznego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Uczniowie klas I - III rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne i muzyczne w ramach zajęć "Szkolnej Akademii  Artystycznej.