HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOLNICTWA W KUP


Historia szkolnictwa w Kup sięga roku 1785 kiedy to naprzeciw kościoła ewangelickiego wybudowano szkołę ewangelicką. Szkoła ta w przypadku wolnych miejsc przyjmowała również dzieci katolickie za stosowną opłatą .W przeciwnym razie dzieci musiały uczęszczać do szkoły w Dobrzeniu Wielkim. W 1786 roku zatrudniono w tej szkole pierwszego nauczyciela.

 

 

                                                                                            Lekcja geografii

 

Katolicka szkoła powszechna została zbudowana w 1860 roku. Początkowo w jednopiętrowym budynku szkolnym mieściła się tylko jedna izba lekcyjna przeznaczona dla klasy I i II. Dlatego dodatkowo wynajmowano pomieszczenie klasowe w domu pana Edelmana w Starym Kup. Taka sytuacja trwała do wybuchu I wojny światowej. Po jej zakończeniu wybudowano nowy budynek szkolny naprzeciw kościoła katolickiego. W budynku tym mieściły się dwie izby lekcyjne.

 

 

 

                                Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kup w 1964r. ze swoją wychowawczynią J.Dekutowską

 


II wojna światowa nie oszczędziła tego obiektu -budynek ten uległ zniszczeniu w 1945 roku. Fundamenty tej szkoły stały się zaczątkiem nowego budynku, który z inicjatywy mieszkańców został wybudowany w czynie społecznym w latach 1946 - 47. Szkoła ta składała się z trzech izb lekcyjnych i dwóch mieszkań nauczycielskich na poddaszu. W latach sześćdziesiątych przekształcono mieszkania na dodatkowe sale lekcyjne.

 

 

 

 

                                                                                Budynek starej szkoły 

 


W roku 1991 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, dobudowano obok istniejącego budynku nową część z sześcioma pomieszczeniami klasowymi. Szkołę po rozbudowie oddano do użytku 2 stycznial996 roku. Natomiast 14 października 1997 roku otwarto nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Obecnie budynek szkoły składa się z trzech obiektów: z tzw. „starej szkoły", „nowej szkoły" oraz sali gimnastycznej. Pod względem architektonicznym wszystkie części stanowią jedną stylistycznie dopasowaną całość. Wchodząc do budynku szkoły trudno nie zauważyć oranżerii, która zajmuje część dolnego hollu. Oranżeria zachwyca potężnymi fikusami i trzymetrowymi palmami, a sami uczniowie nazywają ją „ miejscem energii dla zmęczonego umysłu".

Perełką naszej szkoły jest również pracownia geograficzno - historyczna w której zgromadzono eksponaty związane z historią i życiem mieszkańców Kup i okolic. Istnieje ona od 1995 roku i w ciągu tego okresu zgromadzono ok. 150 eksponatów, począwszy od łyżeczek do cukru, a skończywszy na szafie bieliźnianej zwanej wertiko.