Regulamin biblioteki

                                                               

                                                                

                                    REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

  • 1. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
  • 2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki na okres dwóch tygodni, kasety VHS, płyty CD na jeden dzień.

4. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

5. Książki i inne dokumenty można wypożyczać tylko na swoją kartę.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu materiały.

7. W chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia.

8. w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela.

9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały musza zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

10. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

 

 

 

 

                                                                                                                                         Alicja Stefan, Monika Ledwolorz