Rok szkolny 2008/2009

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodnicząca - Karolina Przybylska
Zastępca przewodniczącej - Jessica Wochnik
Sekretarz - Karolina Dobosz
Skarbnik - Tomasz Guzik
Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Wojnarowska
Rzecznik Praw Ucznia - Katarzyna Gamrat

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja sportowa
- Łukasz Jacyniuk
- Paulina Siwiec
Sekcja dekoratorska
- Angelika Warzyc
- Beata Pyrek
Żaneta Dendera
Sekcja porządkowa
- Markus Wiench
- Tomasz Guzik
- Bartosz Wasylów
Sekcja dyskotekowa
- Daniela Górska
- Nadin Pogrzeba
Sekcja informacyjna
- Nicola Ciernia
- Karolina Dobosz
- Jessica Wochnik

PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W II semestrze Samorząd Uczniowski organizował bądź też był współorganizatorem szeregu imprez, które miały na celu zintegrować całą społeczność uczniowską. Należy tu wymienić:
*Walentynki:
- konkurs plastyczny „ Kartka Walentynowa"
- wybory Super Walentyna, Super Walenty
- Mini play back show dla klas I - VI
- Bal karnawałowy dla SP
* Światowy Dzień Kota
- zbiórka karmy w ramach akcji„ Pełna miska dla schroniska"
- wystawa przedmiotów z kotem,
- wystawa książek o „ kociej" tematyce
- czytanie uczniom klas I - III bajek w których główny bohaterem był kot ( czytały uczennice gimnazjum)
- konkurs plastyczny „ Mój kot"
*Dzień Kobiet
-wręczenie słodkich upominków
*Szkolna Olimpiada Zdrowia
- organizacja stoisk ze zdrową żywnością
- przygotowanie loterii fantowej
- sprzedaż losów i ciast
- przygotowanie zajęć w ramach akcji „ Owoce i warzywa na 5"
- organizacja konkursu recytatorskiego
* Dzień Szkoły bez przemocy
- organizacja apelu na którym odczytano raport z 10 miesięcy pracy w ramach programu „Szkoła bez przemocy"
- organizacja „Czerwonego dnia"
- sprzedaż losów i ciast
- przygotowanie dekoracji
- wypuszczenia w niebo balonów na znak protestu przeciw przemocy
*Przegląd Młodych Talentów( eliminacje szkolne i impreza gminna).
* Przeprowadzenie wyborów do samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2009/2010.
* Przeprowadzenie plebiscytu na najmilszego absolwenta i absolwentkę.

Z inicjatywy opiekuna samorządu w marcu otworzyła swoje podwoje 'mini kawiarenka', w której uczniowie mogą skorzystać z ciepłych napojów. Z tej samej inicjatywy powstał folder szkoły, który otrzymali uczniowie podczas Dni otwartych oraz przyszli uczniowie klas I SP. Opiekun samorządu wraz z sekretarzem Karoliną Dobosz na bieżąco starali się uaktualniać szkolną stronę internetową.
W ramach ogólnopolskiego programu„Szkoła bez przemocy"do którego szkoła z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przyłączyła się we wrześniu 2008 roku zrealizowano:
- przeprowadzono lekcje wychowawcze poświęcone tematyce przemocy, agresji, używek, zagrożeń itp.
- odbyła się projekcja filmów STOP PRZEMOCY
- odbyły się spotkania z policjantami dla uczniów klas I - III
- funkcjonariusze policji zorganizowali dla uczniów klas gimnazjalnych warsztaty nt. min. przestępczości nieletnich, odpowiedzialności prawnej młodych ludzi,
- wszyscy uczniowie szkoły zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy
- wprowadzono dyżury uczniowskie na przerwach ( nie do końca zdały one egzamin)
- zaangażowano rodziców w organizację kluczowych imprez i uroczystości typu: Spotkanie opłatkowe, Olimpiada Zdrowia, Dzień bez przemocy, Przegląd Młodych Talentów,
- zorganizowano konkursy plastyczne propagujące „Szkołę bez przemocy"
- zorganizowano szereg imprez sportowych w tym Olimpiadę Zdrowia
- stale monitorowano i reagowano na wszelkie przejawy przemocy i agresji
- organizowano szereg akcji mających na celu pomoc słabszym i biednym: Góra Grosza, Pełna miska dla schroniska, loteria fantowa z której cały dochód przeznaczony był na pomoc uczennicy naszej szkoły.

 

                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego : Katarzyna Wojnarowska