Wolontariusze

Klaudia Warmuzek - koordynator

Dominika Cieślak

Agnieszka Macioszek

Natalia Kozioł

Marta Skowron

Konstancja Sury

Markus Wiesner

Jakub Łabuś

Patryk Mainka

Iwona Pogrzeba

Mateusz Kręc


Aleksandra Papiewis - koordynator SP

Magdalena Krupa

Paulina Gołębiowska


opiekun: p. Katarzyna Krawczyk