Szkolenie przed wyjazdem na zieloną szkołę

2.06. uczniowie klas I - VI  jadący na zieloną szkołę mieli spotkanie z ratownikiem medycznym oraz poliicjantami.