Pamiętamy o zmarłych

W  październiku wolontariusze pamiętając o zmarłych odwiedzili cmentarz w Kup.Porządkowali groby, odmówili modlitwę.