Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Programy i projekty

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:


 

Praca wychowawczo - dydaktyczna przedszkola opiera się na programie edukacji wychowania przedszkolnego-Kocham przedszkole"  autorstwa Mirosławy Pleskot oraz Agnieszki Staszewskiej - Mieszek.  Wydawnictwo WSiP. Program realizowany jest w oparciu o pakiet edukacyjny Plac zabaw "

 Nasze przedszkole od zawsze promowało wśród dzieci zdrowy i higieniczny styl życia. Dlatego też przy współpracy z Sanepidem  kontynujemy realizację programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas". , którego koordynatorem została pani Daria Pieczara  Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

 

     Przy współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Opolu wdrażamy po raz kolejny założenia programu edukacji zdrowotnej „ Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby". Jego celem jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Dzięki realizacji założeń programu u przedszkolaków wykształcone zostaną następujące postawy  i umiejętności:

  • zachowania bezpieczeństwa podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego, oraz nawyków higienicznych i dbałości o higienę osobistą,
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,
  • posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
  • racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
  • przestrzegania zasad pro zdrowotnych

 

 

Kontynujemy także realizację ogólnopolskiego ogólnopolskiego " Akademia Aquafresh".

 


Przedszkole bierze udział w projekcie Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę- Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu i w domach przedszkolaków. Z projektem są związane również inne przedsięwzięcia np.Kulinarne warsztaty z Mały Misiem; Kuferek kreatywności Małego Misia; Misiowe aktywności sportowe. Wszystkie te moduły mają jeden cel - propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodzin.

 

 

 

NA GÓRĘ