Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Pracownicy

Pracownicy

 

Pracownicy przedszkola

Kadrę przedszkola stanowią wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni oraz personel administracyjno - obsługowy.  Nauczyciele na bieżąco wzbogacają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego- konferencjach metodycznych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Zdobyte umiejętności wykorzystują w codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

mgr Małgorzata Brylak -zastępca dyrektora do spraw przedszkolnych Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kup, nauczyciel dyplomowany

studia - kierunek: nauczanie początkowe

studia podyplomowe:

- edukacja elementarna dzieci 6- letnich,

- logopedia szkolna i przedszkolna,

- zarządzanie oświatą,

- j. angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,

- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej:

wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  ( oligofrenopedagogika)

 

mgr Kamila Wiczyńska - nauczyciel mianowany

studia -kierunek: pedagogika opiekuńcza i praca socjalna

studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna,

 

mgr Kinga Zarzycka- nauczyciel mianowany

 

mgr Agnieszka Hermanowicz - nauczyciel kontraktowy

studia - kierunek: pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką

studi podyplomowe: wychowanie wczesnoszkolne z przedszkolnym

 

mgr Barbara Slabik- nauczyciel mianowany 

mgr Katarzyna Krawczyk - nauczyciel dyplomowany 

 

Pracownicy administracyjno - obsługowi:

Dorota Nikisz - intendentka

Krystyna Kowal - kucharka

Helena Pyka - pomoc kuchenna

Maria Nalewaja - woźna

 

Personel administracyjno - obsługowy dba miedzy innymi  o  przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze , bierze udział w opiece nad dziećmi  przebywającymi na terenie placówki oraz  podczas spacerów i wycieczek.

 

 

NA GÓRĘ