Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rozkład dnia

Rozkład dnia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00

 

Podstawa programowa realizowana jest od godz. 8.00 - 13.00.

 

W tym czasie odbywają się zajęcia  planowane i inspirowane przez nauczycielkioraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej  preferuje się styl otwarty i aktywne metody,tworzone są sytuacje edukacyjne , które dodatnio korelują z potrzebami    dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.                              

 W godzinach rannych  odbywają się  najczęściej zabawy indywidualne o charakterze organizacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki  poszczególnych grup wiekowych w zależności od potrzeb wychowanków.

Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku jak i w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA –

 

 GRUPA 3,4 latki


 

6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci.  Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. ( 90 min)

  

 8.00-8.15 - zabawy integrujące grupę oraz  ćwiczenia poranne (15 min).

 

 

8.15-8.30 - Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. ( 15 min).

 

8.30-9.00 - Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. ( 30 min)

 

 

9.00-9.15 - Czynności samoobsługowe w WC i łazience-zabiegi higieniczno-sanitarne ( 15 min).

 

9.15-10.00- Zajęcia programowe . Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze (45 min).

 

10.00-11.15 - Spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. ( 75 min).

  

11.15-11.30 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów ( 15 min).

 

11.30-12.00 - Obiad . Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole( 30 min).

 

 

12.00-12.15 - Zabiegi higieniczne. ( 15 min).

 

12.15- 13.00 - Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu ( 45 min).

  

13.00-13.50 – Leżakowanie. słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. ( 50 min).

 

13.50- 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczno –porządkowe. ( 10 min)

  

14.00- 14.15 - Podwieczorek - kultura spożywania posiłków( 15 min).

  

14.15- 14.30 Zabiegi higieniczne w łazience, czynności samoobsługowe w szatni( 15 min)

 

14.30 – 16.00 - Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci ( 90 min).

 

  

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00   

z podziałem czasu  w rozliczeniu tygodniowym:

5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie)

6 godz. 15 min. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie)

3 godz. 45 min. Zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie)

10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)

 

Ramowy rozkład dnia został opracowany przez Radę Pedagogiczną i jest dostosowany do nowej podstawy programowej.

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ