Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O przedszkolu

O przedszkolu

         Przedszkole usytuowane jest  przy ul. Brynickiej 16. Mieści się w wolnostojącym , jedno piętrowym budynku zaadoptowanym na potrzeby przedszkola.

      W placówce  znajdują się trzy sale dydaktyczne. Są one wielofunkcyjne, jasne, estetyczne wyposażone w nowoczesne sprzęty oraz dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Budynek otacza piękny ,oddalony od ulicy plac zabaw. Jego wyposażenie stanowią drewniane urządzenia do ćwiczeń ruchowych i zabaw, piaskownica, altanka oraz ławeczki do odpoczynku.

Przedszkole  posiada kilkudziesięcioletnią tradycję.

W 1898r. powstała pierwsza ochronka prowadzona przez Siostry Elżbietanki. Po roku 1945 usytuowane  na ul. 11- Listopada  jedno oddziałowe przedszkole prowadzone było przez władze świeckie. W obecnym budynku przy ul. Brynickiej 16 przedszkole funkcjonuje od 01 września 1976r. 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

Podstawa programowa realizowana jest od godz. 8.00 - 13.00.

W tym czasie odbywają się zajęcia  planowane i inspirowane przez nauczycielki

oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

     W pracy wychowawczej i dydaktycznej  preferuje się styl otwarty i aktywne metody,

 tworzone są sytuacje edukacyjne , które dodatnio korelują z potrzebami  dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.  Nasi wychowankowie uczestniczą w wielu konkursach plastycznych, literackich oraz sportowych uzyskując wspaniałe wyniki.

                                       

       W godzinach rannych  odbywają się  najczęściej zabawy indywidualne o charakterze organizacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki  poszczególnych grup wiekowych w zależności od potrzeb wychowanków.

      Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku jak i w ogrodzie przedszkolnym.

            

Do przedszkola uczęszcza 59 dzieci : 12 - 6-cio latków, 9- 5-latków,   13- 4 latków , 20-  3- latków oraz 5 - 2,5 latków. W  poszczególnych grupach  pracują następujące nauczycielki.

 

Grupa I -  „Motylki "  - 5-6  latki ( 21 dzieci).  Wychowawstwo w tej grupie pełni  panii: Kamila Wiczyńska.

Grupa II ,,Misiei " - 3-4 latki ( 24 dzieci). Wychowawczyni :  pani Kinga Zarzycka. 

Grupa III " Żabki" - 2,5 - 3 latki ( 14 dzieci ) . Wychowawczyni: pani Agnieszka Hermanowicz

            Grupę najmłodszą -,,Żabki'' stanową dwu  i pół letnie letnie oraz  trzy  letnie. Praca nauczycielki w tej grupie skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci  oraz rozwijaniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych i ruchowych wychowanków .

         Do grupy średniej  uczęszczają dzieci trzy, cztero letnie. W tej grupie nauczycielki  wprowadzają elementy innowacyjne z zakresu muzyki poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci  wybranymi instrumentami.

           W grupie  5, 6 - latków - nauczycielki pracują  nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej. Promowane są postawy patriotyczne i zwyczaje regionalne. Nauczycielki stwarzają okazję do rozwijania zainteresowań dzieci , tworzą warunki sprzyjające ich indywidualnemu rozwojowi oraz  promują wśród wychowanków zdrowy i bezpieczny styl życia.

   

           Nasze przedszkole jest placówką  otwartą na potrzeby dzieci i  rodziców, oraz  promującą działania twórcze.

 

Tutaj  dziecko : 

 • rozwija swoje zainteresowania,
 • ma zapewnione warunki do intensywnego  poznawania i przeżywania  świata  dzięki różnorodnej zabawie oraz optymalnego rozwoju,
 • kształtuje uczucia patriotyczne i obywatelskie,
 • uwrażliwia się na potrzeby innych,
 • odczuwa radość z  niesienia pomocy innym,
 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą ,
 • rozwija zainteresowania własnym zdrowiem oraz zdrowym stylem życia,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności  dzięki aktywnym metodom pracy,
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej ,domowej  atmosferze.
 • obcuje ze sztuką.
 • rozwija zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym oraz zdobywa wiedzę na temat jego ochrony
 • poznaje swoje prawa.

 

Mocne strony placówki

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • promowanie innowacyjnych ,twórczych metod pracy stymulujących rozwój dziecka , jego zdolności i zainteresowania ,
 • udział w licznych konkursach
 • przychylność rodziców,
 • estetycznie i funkcjonalnie urządzone sale zabaw ,
 • wyposażenie przedszkola w ciekawe pomoce do różnorodnych zabaw dzieci,
 • wyposażenie sal w nowe meble,
 • wyposażenie ogrodu przedszkolnego w ekologiczne urządzenia do zabaw,
 • organizowanie imprez integrujących całą społeczność przedszkolną; Jasełka, Wigilia, uroczystości przedszkolne, uroczystości środowiskowe,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami
NA GÓRĘ