Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Zdobywamy sprawności.

Realizacja programu „ Zdobywamy sprawności”


Rok szkolny 2015/2016

Lp.

Sprawność

Wymagania

Sposób realizacji

Termin realizacji

grupa

1.

„ Przyjaciel książki”

- słucha książek  czytanych przez rodziców/ opiekunów

- potwierdza nauczyciel oraz rodzic

Kwiecień-Maj

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- potrafi opowiedzieć przeczytaną/ wysłuchaną książkę i wykonać do niej ilustracje

- ma swoją biblioteczkę

-potwierdza rodzic

-wypożycza książki z biblioteki z rodzicem/ opiekunem

-potwierdza nauczyciel bibliotekarz

-zna książki dla dzieci

-potwierdza nauczyciel

- potrafi zainteresować innych czytaniem

2.

„ Bajarz”

-słucha bajek, legend, podań

- potwierdza nauczyciel

Grudzień-Styczeń

3-4 latki,

4-5-6 -latki

-ogląda spektakle teatralne

- potrafi opowiedzieć wysłuchaną bajkę, legendę, podanie oraz wykonać ilustrację

- potrafi wyszukać przesłanie bajki, legendy, podania

- potrafi samodzielnie lub przy pomocy innych wykonać kukiełkę, pacynkę

- bierze udział w przedstawieniach

3.

„Przyjaciel zwierząt”

- jest przyjacielem zwierząt i nie pozwala ich krzywdzić

- potwierdza nauczyciel

Czerwiec

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- opiekuje się zwierzętami

- zna rożne gatunki zwierząt

-wie, jak należy zachowywać się w ZOO

- wykona ilustrację zwierząt, opisze, sfotografuje samodzielnie lub z udziałem rodzica/ opiekuna

- rozpoznaje tropy zwierząt

4.

„ Przyjaciel lasu”

- często przebywa w lesie podczas spacerów i zabaw

- potwierdza nauczyciel

Październik/ Kwiecień

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- rozpoznaje gatunki drzew w lesie

- umiejętnie zbiera dary lasu

- zna gatunki zwierząt żyjących w lesie

- zna gatunki grzybów i je rozpoznaje

5.

„Malarz- malarka”

- zna różne techniki plastyczne i potrafi się nimi posługiwać

- potwierdza nauczyciel

Styczeń-Marzec

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- samodzielnie lub wspólnie z rodzicami wykona ciekawe prace plastyczne

- dokonuje prezentacji swoich prac

- ogląda prace malarzy

- uczestniczy w zajęciach w galerii sztuki

6.

„Świetny sportowiec”

- zna dyscypliny olimpijskie

- potwierdza nauczyciel

Kwiecień -  Czerwiec

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- zna symbole olimpijskie

- zna zasady sportowe fair play i je stosuje

- bierze udział w olimpiadzie sportowej zorganizowanej na terenie Zespołu

7.

„Kucharz – Kucharka”

- potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek

Styczeń- Luty

4-5-6 -latki

- pomaga w domu podczas pracy w kuchni

- potwierdza rodzic

- rozpoznaje podstawowe produkty i przyprawy

- potwierdza nauczyciel

- zna zasady zdrowego żywienia

8.

„Młody ekolog”/ Strażnik przyrody

- zna zasady segregowania śmieci i ich znaczenie

- potwierdza nauczyciel

Kwiecień

3-4 latki,

4-5-6 -latki

- bierze udział w szkolnych akcjach sprzątania lasu, parku, podwórka, Sprzątanie Świata

- zna produkty ekologiczne

- zna zagrożenia środowiska

- brał udział w pracach ogrodniczych

9.

„Strażniczka/Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju

- zna kilka kolęd i pieśni adwentowych

- potwierdza nauczyciel

Grudzień- Styczeń

4-5-6 -latki

- bierze udział w przedstawieniu jasełek lub kolędowaniu

- potrafi wykonać kartkę z życzeniami świątecznymi

- ofiaruje przygotowaną przez siebie kartkę podopiecznym PCK

- uczestniczy w roratach

- potwierdza rodzic

NA GÓRĘ