Przedszkole

46-082 Kup

ul. Brynicka 16

Tel: (77) 469-53-08

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Opłaty

Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE W ROKU  SZKOLNYM 2018/2019                                                                                                                       

 

 

 

Na opłatę za przedszkole składają się:

  •  Stawka żywieniowa :

- za trzy posiłki : śniadanie, obiad, podwieczorek - 5,00 zł

- za dwa posiłki śniadanie, obiad - 4,00 zł

 

Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej normy żywieniowe oraz wysokość cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.

 

         Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne korzystanie z zajęć w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00. Za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie opłata wynosi:

 

do 1 godziny dziennie – w wysokości 1 zł x ilość dni w danym miesiącu

 

do 2 godzin dziennie   – w wysokości 2 zł x ilość dni w danym miesiącu

 

do 3 godzin dziennie   – w wysokości 3 zł x ilość dni w danym miesiącu

 

do 4 godzin dziennie   – w wysokości 4 zł x ilość dni w danym miesiącu

 

powyżej 4 godzin dziennie – w wysokości 5 zł x ilość dni w danym miesiącu

 

Opłatę obniża się : o 20% na drugie dziecko oraz o 50% na trzecie dziecko i każde następne dziecko będące rodzeństwem. 

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa oraz opłata miesięczna podlega zwrotowi za każdy dzień absencji dziecka.

  •  Wpłata na Radę Rodziców - 20 zł

 

Opłaty należy uiścić z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca. Jeżeli 10-go wypada w dniu ustawowo wolnym pracy przedszkola, termin wpłaty zostaje ustalony na kolejny dzień roboczy.

NA GÓRĘ