ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KUP

ul. 1 Maja 6a, 46-082 Kup, Tel: (77) 469-53-19

ul. Brynicka 16, 46-082 Kup, Tel: (77) 469-53-08

Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole